Bakkens Kor

 

Velkommen til

Bakkens Kor

hjemmeside.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akuelle sange.
 
 
Star Carol - (i arkivet)
Walking in the air.- (orkester ver.)
Life on Mars - (i arkivet)
Hallelujah Chorus.- (i arkivet)
Puer Natus in Bethlehem  - (i arkivet)
Maria og Josef - (i arkivet) 
Ave Verum - (i arkivet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste øveaften:

Torsdag d. 1 December.
Gereralprøve i Musikhuset
være parat senest kl.18:00